Geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente Huizen houdt in de basisregistratie personen (BRP) informatie bij van haar inwoners. Als u niet wilt dat instanties uw gegevens bij ons kunnen opvragen, dan kunt u vragen om geheimhouding van uw persoonsgegevens.

Uitzondering

Als bepaalde overheidsinstellingen uw gegevens opvragen, zijn we verplicht om ze te geven. Op de website Wiekrijgtmijngegevens.nl ziet u welke organisaties gegevens uit de BRP mogen ontvangen en waarom ze hiervoor toestemming hebben.

Aanvragen

We verwerken uw aanvraag binnen 4 weken.

Online

Online geheimhouding aanvragen

Gemeentehuis

Burgerzaken werkt alleen op afspraak. U belt hiervoor naar 14 035. Neem uw geldige identiteitsbewijs mee. 

Handige links