Home > Contact Maatschappelijke Zaken HBEL > Cliëntenraad sociaal domein HBEL

Cliëntenraad sociaal domein HBEL

De Cliëntenraad is onafhankelijk en geeft gevraagd en ongevraagd advies over het sociale beleid van de HBEL-gemeenten en de uitvoering ervan. De Cliëntenraad brengt uitsluitend zaken die vaker voorkomen als verbeterpunten onder de aandacht van de dienst Maatschappelijke Zaken of college van burgemeester en wethouders. Contact met inwoners helpt de Cliëntenraad om zijn werk te doen. Zij horen graag wat wel of niet goed gaat binnen het sociale beleid.

Meer informatie en contact

Contact

Voor al uw vragen over:

  • zorg en welzijn
  • werk en inkomen
  • jeugd(hulp)

kunt u contact opnemen met het Advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL.

Tel: (035) 528 12 47
E-mail: hbel@sociaalplein.info

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via:

Gesprek voorbereiden