Sociale wijkteams

In de samenwerkende gemeenten Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes zijn sociale wijkteams actief. Deze teams bestaan uit wijkverpleegkundigen en sociaal werkers. De wijkteams werken samen met verschillende partners, zoals huisartsen en de gemeente. Ook werken zij samen met maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, winkeliers, wijkagenten, woningbouwverenigingen, fysiotherapeuten en de diaconie van kerken. 

De sociale wijkteams zijn er (onder andere) om mensen met vragen en problemen te bereiken, die zichzelf niet melden. Ook mensen uit het netwerk van kwetsbare personen kunnen signalen kwijt bij het wijkteam. De wijkteams luisteren, verbinden en helpen bij het zoeken naar oplossingen.

Wijkteam of gemeente? Waar kunt u waarvoor terecht

De gemeente is er voor:

 • Advies, informatie en indicatiestelling voor sociaal-maatschappelijke ondersteuning vanuit:
 • de Participatiewet (vragen over werk, inkomen en schulden)
 • de Jeugdwet
 • de Wet maatschappelijke ondersteuning (vragen over het zo zelfstandig mogelijk leven met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking of  beperkingen vanwege ouderdom).

​U kunt hiervoor terecht bij het Advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL.

De sociale wijkteams zijn er voor:

 • Het opvangen van signalen van inwoners. De wijkteams als ‘oren en ogen’ van een wijk;
 • Het verhelderen van vragen van inwoners
 • Het zoeken van eenvoudige oplossingen in de directe omgeving.

Voor het aanvragen van verpleegkundige zorg thuis kunt u contact opnemen met een zorgaanbieder. Uw zorgverzekeraar moet met deze zorgaanbieder een contract hebben afgesloten. Is het nog niet duidelijk of er verpleging of verzorging thuis nodig is? Dan kunt u contact opnemen met het sociale wijkteam.

Sociaal wijkteam Huizen

Telefonisch

Postcode Contactpersonen
1271
1272 
1276
Wijkverpleegkundige: Patrick Koelewijn: 06 - 10 00 67 08 
Sociaal werker: Anneke van der Veer 06 - 11 07 91 10 
1273
1274
1275
1277
Wijkverpleegkundige: Marjolein Verboon 06- 81 61 91 93 
Sociaal werker: Herjan Gerlings (035) 750 41 37
 • E-mailsociaalwijkteam@huizen.nl
 • Inloopspreekuur: er is geen inloopspreekuur. Na telefonisch contact kunnen we bij u langskomen of kunt u op afspraak langskomen in wijkcentrum Holleblok (Holleblok 2 Huizen) of wijkcentrum ’t Vuronger (Schoolstraat 6 Huizen)

Sociaal wijkteam Blaricum

 • Inloopspreekuur: Er is een inloopspreekuur in de Blaercom aan de Schoolstraat 3. Elke dinsdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur.
 • Telefonisch: Het is team is te bereiken op (035) 750 41 38.
 • E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Sociaal wijkteam Laren

 • Inloopspreekuur: Er is een inloopspreekuur in het Raadhuis, Eemnesserweg 19 (Wmo-ruimte achter de balie). Elke donderdag van 13.00 tot 14.00 uur.
 • Telefonisch: Het team is te bereiken op (035) 303 46 27.
 • E-mail: sociaalwijkteam@laren.nl

Sociaal wijkteam Eemnes

 • Inloopspreekuur: Er is een inloopspreekuur in de Hilt, Hasselaarlaan 1C. Elke dinsdag van 13:00 tot 14:00 uur.
 • Telefonisch: Het team is te bereiken op (035) 303 46 06. (Bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag van 9:00- 16:00 uur).
 • E-mail: sociaalwijkteam@eemnes.nl

Contact

Voor al uw vragen over:

 • zorg en welzijn
 • werk en inkomen
 • jeugd(hulp)

kunt u contact opnemen met het Advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL.

Tel: (035) 528 12 47
E-mail: hbel@sociaalplein.info

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via:

Gesprek voorbereiden