Wmo raad Huizen

Wat doet de Wmo raad?

Voordat we daar antwoord op kunnen geven is het goed om te weten dat de gemeente Huizen verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wmo (wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Dit betekent dat de gemeente:

 1. De leefbaarheid en sociale samenhang in de wijken en buurten van Huizen bevordert. Bijvoorbeeld door het stimuleren van burgerinitiatieven.
 2. Jongeren die problemen hebben met opgroeien, en ouders die problemen hebben met opvoeden, preventief ondersteunt. Bijvoorbeeld door ondersteuning via het Centrum Jeugd en Gezin.
 3. Informatie, advies en cliëntondersteuning geeft. Bijvoorbeeld informatie via gemeentepagina de Omrooper, advies door een goede uitleg over uw rechten en plichten bij het aanvragen van voorzieningen en gratis cliëntondersteuning tijdens gesprekken bij uw hulpvraag.
 4. Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunt. Bijvoorbeeld door het mantelzorgcompliment uit te delen.
 5. Er alles aan doet om mensen met een beperking zoveel mogelijk zelfstandig deel te laten nemen aan de Huizer samenleving. Bijvoorbeeld door waar nodig het toekennen van een voorziening (scootmobiel) waardoor iemand zelf zijn boodschappen kan blijven doen.
 6. Maatschappelijke opvang biedt. Bijvoorbeeld de vrouwenopvang.
 7. Openbare geestelijke gezondheidszorg bevordert. Bijvoorbeeld door het bestaan van activiteiten als Koffie om de hoek’ en ‘Sport om de hoek’ in o.a. Meentamorfose en de Draaikom.
 8. Een actieve rol speelt bij de zorg voor verslaafden. Bijvoorbeeld door het mogelijk maken van activiteiten zoals de AA-werkgroep ‘Nieuw begin’.

Brug

De Wmo-raad is in het leven geroepen om erop toe te zien dat de gemeente doet wat hierboven beschreven is, de knelpunten te signaleren en waar mogelijk verbeteringen aan te dragen. Deze raad vormt als het ware een brug tussen de gemeente en de inwoners. De Wmo-raad zorgt dat signalen uit de samenleving over de uitvoering van de Wmo door de gemeente, bij de bestuurders terecht komen. Wij ontvangen uw signalen daarom graag. De Wmo-raad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies. Voor alle duidelijkheid: de Wmo-raad is geen klachtenbureau en kan niet ingaan op individuele situaties.

Gesprek en contact

De Wmo raad komt graag met u in gesprek. De leden van de raad horen graag wat wel of niet goed gaat op het gebied van de Wmo. U kunt uw vragen, opmerkingen of advies sturen naar wmoraad@huizen.nl.

Of u kunt een brief schrijven naar:
Wmo raad Huizen
Postbus 5
1270 AA Huizen

Contact

Voor al uw vragen over:

 • zorg en welzijn
 • werk en inkomen
 • jeugd(hulp)

kunt u contact opnemen met het Advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL.

Tel: (035) 528 12 47
E-mail: hbel@sociaalplein.info

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via:

Gesprek voorbereiden