Home > Gezondheid en wonen > Berekening eigen bijdrage

Berekening eigen bijdrage

Met een individuele Wmo voorziening kunt u zelfstandig blijven wonen en participeren in de samenleving. U kunt bijvoorbeeld denken aan hulp bij het huishouden, een rolstoel, dagbesteding of individuele begeleiding.  Voor een individuele Wmo voorziening moet u een eigen bijdrage betalen. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw gezinssamenstelling, inkomen en vermogen. Tijdens een gesprek met een Wmo consulent wordt de hoogte van de eigen bijdrage met u doorgenomen.

Uw eigen bijdrage berekenen

Op de website van het CAK kunt u uw eigen bijdrage berekenen aan de hand van uw situatie. 

De Wet langdurige zorg

Maakt u, naast een Wmo voorziening, gebruik van ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan wordt uw eigen bijdrage voor de Wlz opgeteld bij de eigen bijdrage voor een Wmo voorziening. U betaalt nooit meer dan de maximale eigen bijdrage die door de landelijke overheid is vastgesteld. 

Vragen

Heeft u vragen? U kunt terecht bij het Advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL

Contact

Voor al uw vragen over:

  • zorg en welzijn
  • werk en inkomen
  • jeugd(hulp)

kunt u contact opnemen met het Advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL.

Tel: (035) 528 12 47
E-mail: hbel@sociaalplein.info

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via:

Gesprek voorbereiden