Home > Gezondheid en wonen > Berekening eigen bijdrage

Berekening eigen bijdrage

Met een individuele Wmo voorziening kunt u zelfstandig blijven wonen en participeren in de samenleving. U kunt bijvoorbeeld denken aan hulp bij het huishouden, een rolstoel, dagbesteding of individuele begeleiding.  Voor een individuele Wmo voorziening moet u een eigen bijdrage betalen. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw gezinssamenstelling, inkomen en vermogen. Tijdens een gesprek met een Wmo consulent wordt de hoogte van de eigen bijdrage met u doorgenomen.

Uw eigen bijdrage berekenen

Op de website van het CAK kunt u uw eigen bijdrage berekenen aan de hand van uw situatie. In deze instructievideo kunt u zien hoe u de hoogte van de eigen bijdrage kunt berekenen.

Verlaging eigen bijdrage in 2017

Het kabinet heeft besloten om de eigen bijdrage voor de Wmo vanaf 2017 voor iedereen te verlagen. Meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd gaan er het meest op vooruit. Op de website van het CAK  vindt u meer informatie over de verlaging van de eigen bijdrage.

De Wet langdurige zorg

Maakt u, naast een Wmo voorziening, gebruik van ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan wordt uw eigen bijdrage voor de Wlz opgeteld bij de eigen bijdrage voor een Wmo voorziening. U betaalt nooit meer dan de maximale eigen bijdrage die door de landelijke overheid is vastgesteld. 

Vragen

Heeft u vragen over de berekening van de eigen bijdrage? Dan kunt u contact opnemen met het Wmo belteam. Heeft u al eerder een consulent gesproken? Vraagt u dan naar hem of haar.

Contact

Wmo, Zorg en Welzijn:

(035) 528 12 47

Werk en Inkomen:

(035) 647 24 73

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via: