Home > Gezondheid en wonen > Chronisch ziek en extra kosten

Chronisch ziek en extra kosten

Bent u chronisch ziek of heeft u een beperking? Heeft u daardoor extra kosten die u moeilijk kunt betalen? Neem dan contact op met de gemeente. Wij kijken naar uw situatie en kunnen zorgen voor ondersteuning op maat. De regeling is er specifiek voor mensen die het hardst ondersteuning nodig hebben. Dat zijn mensen met een laag of bescheiden inkomen. Uw persoonlijke inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van het wettelijk minimum inkomen.

Hoe komt u in aanmerking voor ondersteuning?

U krijgt niet automatisch ondersteuning. U moet zelf een aanvraag indienen. Dat kan via het aanvraagformulier tegemoetkoming meerkosten (PDF). Dit formulier kunt u downloaden en invullen. U kunt het formulier e-mailen naar gemeente@huizen.nl, opsturen naar de gemeente of afgeven bij het Klantcontactpunt (de receptie) in het gemeentehuis.

Welke kosten komen in aanmerking?

De regeling is er voor extra kosten als gevolg van uw chronische aandoening of beperking. Het gaat om kosten die niet op een andere manier vergoed worden. Kosten die in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding zijn: kosten van een maaltijdvoorziening, kosten voor alarmering, extra energiekosten, kosten voor bewassing en kledingslijtage, kosten voor een speciaal dieet, kosten voor pedicure. Misschien heeft u nog andere extra kosten die een rechtstreeks gevolg zijn van een chronische aandoening en/of beperking. Geeft u dit aan in uw contact met de gemeente.

Handige links

Vragen

Heeft u vragen? U kunt terecht bij het Loket Wmo, Zorg en Welzijn.

Contact

Wmo, Zorg en Welzijn:

(035) 528 12 47

Werk en Inkomen:

(035) 647 24 73

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via: