Home > Gezondheid en wonen > Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning

Samen met u bespreken we welke ondersteuning vanuit de gemeente het beste bij u past. Dat doen we in een gesprek. Uw vragen en behoeften staan daarbij centraal. We kijken ook naar uw talenten en mogelijkheden. Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u een goed beeld heeft van uw situatie, van uw kansen en mogelijkheden en eventuele aanvullende hulpvragen. In het Persoonlijk plan kunt u vooraf aangeven wat u wilt vertellen over uw persoonlijke situatie en eventuele problemen. Dit helpt u om het gesprek goed voor te bereiden. U kunt ondersteuning krijgen bij het invullen van het Persoonlijk plan, bij de voorbereiding van bijvoorbeeld een gesprek én tijdens het gesprek zelf.

Hoe werkt cliëntondersteuning?

Cliëntondersteuning is kosteloos voor inwoners van Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Als u dat prettig vindt of nodig heeft, kunt u iemand uit uw netwerk vragen om u te ondersteunen. Bijvoorbeeld familie, vrienden, buren of andere bekenden. Die ondersteuner mag ook aanwezig zijn bij het gesprek met de gemeente.

Ook is het mogelijk om ondersteuning te vragen van een (belangenbehartigende) organisatie. U kunt hen benaderen en uw vraag voorleggen. Deze organisaties helpen u bij het scherp krijgen van uw vraag. Zij kunnen u ook ondersteunen in het verdere traject, bijvoorbeeld bij het invullen van het Persoonlijk Plan.

Organisaties die (cliënt)ondersteuning bieden

Adviespunt Zorgbelang
U kunt bij ons terecht als u te maken heeft met zorg en welzijn. We geven informatie, advies en ondersteuning. Adviespunt Zorgbelang komt op voor iedereen die gebruik maakt van zorg. Wilt u advies over hoe u uw zorg of hulp kunt regelen? Ervaart u knelpunten en komt u er zelf niet uit? Onze medewerkers kennen de zorg in uw regio en zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving. Adviespunt Zorgbelang is gratis en onafhankelijk (van zorginstellingen, gemeenten, Jeugdzorg en indicatiestellers).
Tel: (026) 384 28 26 
E-mail: advies@adviespuntzorgbelang.nl
MEE
Heeft u te maken met vragen over zorgtaken, opvoeding, onderwijs, wonen of werk en inkomen? Zoekt u iemand die met u meedenkt en onafhankelijk advies geeft? U kunt bij MEE terecht. Bijvoorbeeld bij het voorbereiden en voeren van een gesprek met de gemeente. Wij staan naast u. Samen kijken we wat het beste bij u aansluit. U kunt uiteindelijk zelf de keuzes maken die bij u passen. Wij kennen de verschillende organisaties en zorg in de gemeente en regio en zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving. 
Tel: (035) 303 01 64 / 06-14 58 00 89
E-mail: HBEL@mee-ugv.nl
Per Saldo
Voor ondersteuning en advisering bij en informatie over:
  • persoonsgebonden budget (pgb). 
  • het persoonlijk plan ter voorbereiding op het keukentafelgesprek. 
Telefoon: (030) 789 78 80
E-mail: cliëntondersteuning@pgb.nl 


Vrijwilligerscentrales

Zou u graag wat willen betekenen als vrijwilliger? Of bent u op zoek naar ondersteuning van een vrijwilliger? De vrijwilligerscentrales kunnen u adviseren bij vragen, maar ook verbinden, bemiddelen en ondersteunen in uw zoektocht. 

Vrijwilligerscentrale Blaricum en Laren
Tel: (035) 750 41 49
E-mail: vclaren@versawelzijn.nl
Vrijwilligerscentrale Huizen
Tel: (035) 526 75 53
E-mail: info@vchuizen.nl

Ouderenbonden

Ouderenbonden komen op voor uw belangen als senior. Zij ondersteunen u met uw vragen. Het kan bijvoorbeeld gaan om vragen als langer thuis wonen, veiligheid en digitalisering. In de regio zijn er diverse ouderenbonden die u kunnen ondersteunen:

KBO (Katholieke Bond voor Ouderen)
Tel: (035) 526 08 12
E-mail: info@kbonoordholland.nl
ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen)
Tel: (0348) 46 66 88
E-mail: raadendaad@anbo.nl 
PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond)
Tel: (030) 340 06 00
E-mail: pcobhuizen@outlook.com
BasBEL (brede algemene seniorenvereniging BEL)
Tel: (035) 526 05 61
E-mail: voorzitter@basbel.nl

Specifieke ondersteuning

Ieder(in)
Heeft u een beperking of een chronische ziekte? Dan moet u kunnen rekenen op zorg en ondersteuning op maat. Dat betekent: vrijheid in kiezen hoe u wilt wonen, leren, werken, reizen en recreëren. Ieder(in) ondersteunt en adviseert. Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Wij behartigen hun belangen. Ieder(in) maakt zich sterk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en niemand wordt uitgesloten.
Tel: (030) 720 00 00
E-mail: post@iederin.nl
Sportservice ’t Gooi
Met al uw vragen over sporten, kunt u terecht bij Sportservice ’t Gooi. Wij willen zoveel mogelijk mensen enthousiasmeren voor sporten. Het gaat om mensen met en zonder beperking. We willen hen ondersteunen door het wegnemen van vragen en drempels. Heeft u een vraag op het gebied van sport of loopt u ergens tegenaan? Wij pakken uw vraag op en adviseren en ondersteunen u graag. 
Tel: (035) 692 16 23
E- mail: info@sportservicehetgooi.nl
Viore
Als u leeft met kanker, of met de gevolgen daarvan, verandert er veel voor u en voor uw naasten. Viore is een informatie- en activiteitencentrum voor mensen die leven met de gevolgen van kanker. De deskundige gidsen van Viore voeren gesprekken met u, ter ondersteuning en als stimulans. Onze gidsen zijn goed op de hoogte van de sociale kaart in de regio. Zij kunnen u informeren en de weg wijzen naar mogelijkheden binnen en buiten Viore. Als u dat wilt kunt u een afspraak maken met een van onze gidsen. Vaak kan dat al op korte termijn. 
Tel: (035) 685 35 32
E-mail: programma@viore.org
Vluchtelingenwerk Midden Nederland
Bent u statushouder (en al bekend bij Vluchtelingenwerk)? En spelen er vragen? Bijvoorbeeld over een kind dat meerderjarig wordt, uitbreiding van het gezin of over uw financiële en sociale situatie. Dan kunt u gebruik maken van het spreekuur van Vluchtelingenwerk. VluchtelingenWerk Midden Nederland is een professionele vrijwilligersorganisatie die is aangesloten bij VluchtelingenWerk Nederland. We behartigen de belangen van asielzoekers en vluchtelingen in de provincies Utrecht, Flevoland en in de Gooi- en Vechtstreek. We bieden ondersteuning, maatschappelijke begeleiding en asielgerelateerde juridische ondersteuning.
Tel: (035) 524 01 64 
E-mail: huizen@vluchtelingenwerk.nl

Contact

Voor al uw vragen over:

  • zorg en welzijn
  • werk en inkomen
  • jeugd(hulp)

kunt u contact opnemen met het Advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL.

Tel: (035) 528 12 47
E-mail: hbel@sociaalplein.info

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via:

Gesprek voorbereiden