Home > Gezondheid en wonen > Hulp in het huishouden

Hulp in het huishouden

Zelf een huishouden voeren kan soms moeite kosten. Bijvoorbeeld omdat u sommige klussen niet meer zelf kunt. Of omdat u moeite heeft met het voeren van een huishouden. Een huishoudelijke hulp kan onder andere helpen met schoonmaken, opruimen en bedden opmaken. Soms moet u die hulp zelf regelen en ook betalen. Soms kan de gemeente helpen. 

Zelf hulp regelen

U kunt zelf de hulp bij het huishouden inkopen. U benadert zelf een schoonmaker of schoonmaakbedrijf en maakt afspraken over wat er moet gebeuren. Vaak kennen buren, familieleden of vrienden een goede schoonmaker. In plaatselijke kranten en bij supermarkten staan vaak advertenties voor schoonmaken. U betaalt de hulp zelf. De kosten zijn meestal tussen de tien en twintig euro per uur. De tarieven verschillen per persoon en per bedrijf.

Heeft u al huishoudelijke hulp van de gemeente?

Sinds 2015 geeft het kabinet gemeenten 40% minder budget voor huishoudelijke hulp. Sommige gemeenten geven daarom alleen nog huishoudelijke hulp in zeer schrijnende situaties, bijvoorbeeld bij ernstige vervuiling of verwaarlozing. In Huizen kiezen we daar niet voor, juist omdat we dit  kwetsbare mensen (veelal ouderen) niet willen aandoen. Maar huishoudelijke hulp moet wel versoberd worden. Ook in Huizen ontkomen we daar niet aan.

Versobering alleen als het kan

Huizen gaat in gesprek met mensen die al huishoudelijk hulp krijgen. Deze gesprekken zijn al begonnen. De consulent kijkt samen met u naar wat u nog wel kunt en wat niet meer. Kregen mensen voorheen standaard een aantal uren; nu vragen we door naar wat de huishoudelijke hulp precies van u moet overnemen. Op basis daarvan wordt gekeken of een versobering mogelijk is. Als dat kan, dan doen we dat ook. Als dat echt niet verantwoord is, dan wordt dat ook niet voorgesteld. Ook hier kiest de gemeente Huizen voor maatwerk. 

Vragen

Heeft u vragen? U kunt terecht bij het Loket Wmo, Zorg en Welzijn.

Contact

Wmo, Zorg en Welzijn:

(035) 528 12 47

Werk en Inkomen:

(035) 647 24 73

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via: