Home > Gezondheid en wonen > Mantelzorg(compliment)

Mantelzorg(compliment)

Mantelzorgers en vrijwilligers zetten zich in voor anderen. Mantelzorgen betekent dat u de zorg voor iemand die u (goed) kent, op u neemt. Een familielid, vriend, buur of partner kan soms extra zorg nodig hebben. Verleent u langdurig en onbetaald die zorg, dan bent u mantelzorger. Mantelzorg is dankbaar werk, maar kan soms zwaar vallen. Het kan daardoor zijn dat  u zelf behoefte aan ondersteuning heeft.  

Ondersteuning van mantelzorgers

De gemeente ondersteunt mantelzorgers op verschillende manieren. Welke ondersteuning  het beste aansluit bij uw situatie, bespreekt u samen met een consulent in een gesprek. U kunt terecht bij het Loket Wmo, Zorg en Welzijn om een afspraak te maken. 

Voorbeelden mantelzorgondersteuning HBEL gemeenten

Mantelzorgwaardering - het mantelzorgcompliment

Het mantelzorgcompliment is een jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers. Als mantelzorgontvanger kunt u op deze manier een compliment geven aan uw mantelzorger. Een mantelzorgcompliment bestaat uit een geldbedrag per jaar, per aanvrager. De gemeente stelt de hoogte van het geldbedrag vast op basis van het totaal aantal geldige aanvragen op 31 december, met een maximum van € 150,-. Wilt u uw mantelzorger(s) op een andere manier waarderen dan met een geldbedrag, geef dan uw suggestie aan op het formulier. De gemeente neemt in dat geval contact met u op. 

Per jaar kunt u één keer een aanvraag indienen. Het mantelzorgcompliment voor 2016 kunt u niet meer aanvragen. Het mantelzorgcompliment van 2017 komt zo snel mogelijk online op deze pagina.

Wanneer kan ik het mantelzorgcompliment geven?

Wilt u uw mantelzorger graag in het zonnetje zetten? Dan kunt u het mantelzorgcompliment aanvragen, als er sprake is van:

  • Boven-gebruikelijke zorg; de dagelijkse zorg die partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten elkaar onderling bieden, valt hier niet onder. Er is sprake van boven-gebruikelijke zorg als de noodzakelijke zorg op het gebied van persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding chronisch uitgaat boven de zorg die een kind zonder beperkingen van dezelfde leeftijd redelijkerwijs nodig heeft;
  • Zorg die voortvloeit uit de sociale relatie tussen de mantelzorger en de zorgvrager. Denk aan een partner, kind, familie, buur of vriend. Vrijwilligersactiviteiten zoals maatjesprojecten, sociale bezoeken etc. zijn uitgesloten;
  • Meer dan 8 uur per week mantelzorgen;
  • Langdurige zorg (minimaal een jaar);
  • Zorgverlening die niet plaatsvindt vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) of omdat het werk is;
  • Alleen (aanvullende) extramurale zorg. Dus als er geen intramurale zorg wordt verleend.

Mantelzorgers die in een andere gemeente wonen dan de mantelzorgontvanger, komen ook in aanmerking.

Een mantelzorgcompliment aanvragen

  • Heeft u het mantelzorgcompliment in 2016 al aangevraagd? Dan ontvangt u in het eerste kwartaal van 2017 bericht over uw aanvraag.
  • Het mantelzorgcompliment voor 2016 kunt u niet meer aanvragen. Het mantelzorgcompliment van 2017 komt zo snel mogelijk online op deze pagina.

Vragen

Heeft u vragen? U kunt terecht bij het Loket Wmo, Zorg en Welzijn.

Contact

Wmo, Zorg en Welzijn:

(035) 528 12 47

Werk en Inkomen:

(035) 647 24 73

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via: