Home > Gezondheid en wonen > Mobiel zijn en blijven

Mobiel zijn en blijven

Mensen moeten kunnen gaan en staan waar ze willen. Niet alleen in hun eigen huis, maar ook in de eigen omgeving. Soms lukt dat niet goed, bijvoorbeeld als u slecht ter been bent, ziek of (tijdelijk) gehandicapt. Kunt u het zelf niet oplossen, dan kan de gemeente u ondersteunen. 

Wmo taxi

Soms is reizen met (alleen) openbaar vervoer niet meer goed te doen. Lukt het u niet om zelf vervoer te regelen, bijvoorbeeld via uw familie of uw sociale netwerk? Dan kunt u de gemeente vragen om ondersteuning. Voor inwoners van de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren is er een Wmo taxi, waarvoor u bij het Advies- en informatiepunt sociaal domein HBEL een pas kunt aanvragen. U wordt thuis opgehaald en reist lokaal - vaak met andere gebruikers - tegen een lager tarief.  Met de Wmo taxi kunt u alleen reizen naar bijvoorbeeld de supermarkt, familie, vrienden of de sportclub. De taxi is niet voor reizen naar het werk, een opleiding of naar dagbesteding. Daarvoor zijn aparte regelingen. 

Wat kunt u zelf doen om mobiel te blijven en vallen te voorkomen?

In de regio Gooi en Vechtstreek is er een gerichte aanpak om valincidenten bij 65-plussers zoveel mogelijk te voorkomen. Weten hoe u stevig op de been kunt blijven? In de handout neem de stap, blijf vitaal (PDF) worden tips gegeven. Op de website Sportief Huizen vindt u het beweegaanbod voor 55-plussers in de gemeente Huizen.

Tijdelijke ondersteuning nodig?

Bent u (of uw kind) tijdelijk gehandicapt en heeft u ondersteuning nodig? Een persoonlijk gesprek geeft duidelijkheid over wat u nodig heeft. Daarna kijken we samen met u naar een passende oplossing.

Vragen

Heeft u vragen? U kunt terecht bij het Advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL

Contact

Voor al uw vragen over:

  • zorg en welzijn
  • werk en inkomen
  • jeugd(hulp)

kunt u contact opnemen met het Advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL.

Tel: (035) 528 12 47
E-mail: hbel@sociaalplein.info

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via:

Gesprek voorbereiden