Home > Gezondheid en wonen > Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb)

Een pgb is een budget waarmee u zelf zorg inkoopt. Bij de aanbieder van uw keuze. Bij de gemeente is een pgb een maatwerkvoorziening, die mogelijk is als ‘zorg in natura’ niet bij u past. Een pgb is er voor volwassenen, kinderen en jongeren.   

Meer uitleg over de werking en het aanvragen van een PGB en uw rol als opdrachtgever of werkgever vindt u op de PGB-pagina van de Sociale verzekeringsbank (SVB), die zorgt voor de uitbetaling van uw zorgaanbieder(s).

Vier soorten pgb’s

 • Pgb Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo, gemeente)
 • Pgb Jeugdwet (gemeente)
 • Pgb Zorgverzekeringswet (Zvw, zorgverzekeraar)
 • Pgb Wet langdurige zorg (Wlz, Rijk)

Pgb Wmo 2015

Heeft u of uw kind een ziekte of een beperking? En blijkt uit het gesprek met de gemeente dat u een voorziening of ondersteuning aan huis nodig heeft? Dan kunt u ‘zorg in natura’ krijgen: zorg van een aanbieder van de gemeente. U hoeft dan niets zelf te regelen. Maar een pgb is ook mogelijk. Daarmee koopt u zelf zorg in bij de zorgverlener van uw keuze. Een pgb Wmo 2015 is een maatwerkvoorziening van de gemeente. Er gelden enkele voorwaarden voor. 

Belangrijkste voorwaarden Pgb Wmo 2015

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U moet duidelijk aangeven waarom u een pgb wilt. De gemeente kijkt of een pgb bij u past. Zo moet u in staat zijn om zelf (eventueel met steun van uw omgeving) uw zorgverlener in te huren en aan te sturen, en om de declaraties af te handelen met de Sociale verzekeringsbank (SVB). 
 • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt.

Pgb Jeugdwet

Heeft uw kind een beperking, stoornis of ziekte? En is er jeugdhulp nodig? Bijvoorbeeld begeleiding of hulp bij persoonlijke verzorging? Dan kunt u ‘zorg in natura’ krijgen, via een aanbieder van de gemeente. Een pgb is ook mogelijk. Dat is een maatwerkvoorziening van de gemeente. Met het pgb koopt u zelf de zorg in voor uw kind, bij de aanbieder van uw keuze.   

Belangrijkste voorwaarden pgb Jeugdwet

 • U moet duidelijk aangeven waarom u een pgb voor uw kind wilt en waarom zorg in natura niet passend is. De gemeente kijkt of een pgb bij u past. Zo moet u zelf in staat zijn uw zorgverlener in te huren en aan te sturen en om de declaraties af te handelen met de Sociale verzekeringsbank (SVB).  
 • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt voor uw kind.

Hoe werkt een pgb van de gemeente? 

Een pgb Wmo 2015 of pgb Jeugdwet vraagt u aan bij de gemeente. Krijgt u een pgb toegewezen van de gemeente? Dan betaalt de gemeente uw pgb aan de Sociale verzekeringsbank (SVB). U krijgt het geld niet op uw eigen rekening. De facturen van uw zorgverlener(s) stuurt u naar de SVB. De SVB betaalt uw zorgverlener van uw pgb.  Elke maand ontvangt u van de SVB een overzicht van uw bestedingen en het resterende budget. U kunt meerdere pgb’s tegelijk hebben.

Pgb Zorgverzekeringswet (Zvw)

Verpleging en verzorging thuis worden niet via de gemeente geregeld, maar vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg wordt vergoed uit uw basispakket. U kunt kiezen voor zorg in natura of onder voorwaarden voor een pgb. U vraagt de pgb aan bij uw zorgverzekeraar. De regels voor dit pgb in de Zorgverzekeringswet kunnen verschillen per zorgverzekeraar. U vindt de regels in uw polisvoorwaarden.

Pgb Wet langdurige zorg (Wlz)

Zware, langdurige zorg – bijvoorbeeld instellingszorg – valt niet onder gemeenten. Het Rijk is daarvoor verantwoordelijk, via de Wet langdurige zorg (Wlz). Die zware zorg kunt u onder voorwaarden ook thuis krijgen. Ook hiervoor is een pgb mogelijk. U vraagt dit pgb niet aan bij de gemeente, maar bij het zorgkantoor. Kijk voor meer informatie op de pagina Wet langdurige zorg van de Rijksoverheid. 

Handige links PGB

 • De PGB-pagina op de website van de Sociale verzekeringsbank (SVB)
 • Per saldo (belangenvereniging voor mensen met een PGB)

Vragen

Heeft u vragen? U kunt terecht bij het Advies- en informatiepunt sociaal domein HBEL

Contact

Voor al uw vragen over:

 • zorg en welzijn
 • werk en inkomen
 • jeugd(hulp)

kunt u contact opnemen met het Advies- en informatiepunt sociaal domein HBEL.

Tel: (035) 528 12 47
E-mail: hbel@sociaalplein.info

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via:

Gesprek voorbereiden