Home > Gezondheid en wonen > Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb)

Een pgb is een budget waarmee u zelf zorg inkoopt. Bij de aanbieder van uw keuze. Bij de gemeente is een pgb een maatwerkvoorziening, die mogelijk is als ‘zorg in natura’ niet bij u past. Een pgb is er voor volwassenen, kinderen en jongeren.   

Vier soorten pgb’s

 • Pgb Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo, gemeente)
 • Pgb Jeugdwet (gemeente)
 • Pgb Zorgverzekeringswet (Zvw, zorgverzekeraar)
 • Pgb Wet langdurige zorg (Wlz, Rijk)

Pgb Wmo 2015

Heeft u een ziekte of een beperking? En blijkt uit het gesprek tussen u en de gemeente dat u ondersteuning aan huis nodig heeft? Dan kunt u ‘zorg in natura’ krijgen: zorg van een aanbieder van de gemeente. U hoeft dan niets zelf te regelen. Maar een pgb is ook mogelijk. Daarmee koopt u zelf zorg in bij de zorgverlener van uw keuze. Een pgb Wmo 2015 is een maatwerkvoorziening van de gemeente. Er gelden enkele voorwaarden voor. 

Belangrijkste voorwaarden Pgb Wmo 2015

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U moet duidelijk aangeven waarom u een pgb wilt. De gemeente kijkt of een pgb bij u past. Zo moet u in staat zijn om zelf (eventueel met steun van uw omgeving) uw zorgverlener in te huren en aan te sturen, en om de declaraties af te handelen met het SVB. 
 • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt.

Pgb Jeugdwet

Heeft uw kind een beperking, stoornis of ziekte? En is er jeugdhulp nodig? Bijvoorbeeld begeleiding of hulp bij persoonlijke verzorging? Dan kunt u ‘zorg in natura’ krijgen, via een aanbieder van de gemeente. Een pgb is ook mogelijk. Dat is een maatwerkvoorziening van de gemeente. Met het pgb koopt u zelf de zorg in voor uw kind, bij de aanbieder van uw keuze.   

Belangrijkste voorwaarden pgb Jeugdwet

 • U moet duidelijk aangeven waarom u een pgb voor uw kind wilt en waarom zorg in natura niet passend is. De gemeente kijkt of een pgb bij u past.  
 • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt voor uw kind.

Hoe werkt een pgb van de gemeente? 

Een pgb Wmo 2015 of pgb Jeugdwet vraagt u aan bij de gemeente. Krijgt u een pgb toegewezen van de gemeente? Dan betaalt de gemeente uw pgb aan de SVB. U krijgt het geld niet op uw eigen rekening. U kiest zelf uw zorgverlener en stuurt diens facturen naar de SVB. De SVB betaalt uw zorgverlener van uw pgb.  De SVB stuurt u iedere maand een overzicht van uw bestedingen en het resterende budget. U kunt meerdere pgb’s tegelijk hebben.

Pgb Zorgverzekeringswet (Zvw)

Verpleging en verzorging thuis horen niet bij de gemeente, maar vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg wordt vergoed uit uw basispakket. U kunt kiezen voor zorg in natura of onder voorwaarden voor een pgb. U vraagt de pgb aan bij uw zorgverzekeraar. De regels voor dit pgb in de Zorgverzekeringswet kunnen verschillen per zorgverzekeraar. U vindt de regels in uw polisvoorwaarden.

Pgb Wet langdurige zorg (Wlz)

Zware, langdurige zorg – bijvoorbeeld instellingszorg – valt niet onder gemeenten. Het Rijk is daarvoor verantwoordelijk, via de Wet langdurige zorg (Wlz). Die zware zorg kunt u onder voorwaarden ook thuis krijgen. Ook hiervoor is een pgb mogelijk. U vraagt dit pgb niet aan bij de gemeente, maar bij het zorgkantoor. Kijk voor meer informatie op de pagina Wet langdurige zorg van de Rijksoverheid. 

Handige links PGB

 • SVB
 • Per saldo (belangenvereniging voor mensen met een PGB)

Vragen

Heeft u vragen? U kunt terecht bij het loket Loket Wmo, Zorg en Welzijn.

Contact

Wmo, Zorg en Welzijn:

(035) 528 12 47

Werk en Inkomen:

(035) 647 24 73

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via: