Home > Gezondheid en wonen > Wijkverpleging en zware zorg

Wijkverpleging en zware zorg

De gemeenten Huizen, Blaricum,  Eemnes en Laren ondersteunen hun inwoners bij het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Maar niet alle zorg ligt bij de gemeente. Zo is wijkverpleging een taak van de zorgverzekeraar. En soms is er zware 24-uurszorg nodig, thuis of in een instelling. Daar blijft het rijk verantwoordelijk voor.

Wijkverpleging: zorgverzekeraar via Zorgverzekeringswet

Verzorging en verpleging is bijvoorbeeld: hulp bij het opstaan, aankleden, douchen, naar het toilet gaan, wondverzorging of helpen met injecties. Deze (lijfgebonden) hulp ontvangt u via de zorgverzekering vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het heet dan wijkverpleging en zit in het basispakket. U kunt wijkverpleging aanvragen via een thuiszorgorganisatie, waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft. Alleen dan worden de kosten (volledig) vergoed. Een verwijzing van de (huis)arts is niet nodig. 

Langdurige zware zorg: rijk via Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor zeer kwetsbare mensen, die 24 uur per dag toezicht nodig hebben. Het rijk regelt en betaalt deze zorg.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. Met een Wlz-indicatie kunnen mensen terecht in een instelling, waar 24 uur per dag intensieve zorg en toezicht is. U kunt Wlz-zorg ook thuis ontvangen, maar alleen als het verantwoord en doelmatig is en u veilig thuis kunt blijven wonen. Het zorgkantoor beoordeelt dit. Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over de mogelijkheden om thuis Wlz zorg te ontvangen.

Uw gemeente gaat niet over de Wet langdurige zorg, maar wij kunnen u wel  informeren over wat er wel en niet kan. Of voor u bellen.

Alle andere zorg: gemeente

De gemeente regelt en betaalt de zorg en steun die zorgt dat mensen zelfstandig thuis wonen. Hieronder valt ook de (niet lichamelijke) persoonlijke verzorging, die onderdeel is van begeleiding in het dagelijkse leven. Of u ondersteuning nodig heeft en welke, bespreekt u in een persoonlijk gesprek met de consulent van de gemeente. In het gesprek staan uw vraag en situatie centraal.  

Handige links zorg

  • Regelhulp.nl: Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg en ondersteuning.
  • Informatielangdurigezorg.nl: voor mensen met langdurige zorg en/of ondersteuning.
  • Juisteloket.nl: voor mensen die er niet uitkomen via welke wet ze welke zorg of ondersteuning nodig hebben, niet weten waar naar toe moeten of hier vragen over hebben. U kunt ook mailen naar meldpunt@juisteloket.nl of bellen: (030) 78 97 878.

Vragen

Heeft u vragen? U kunt terecht bij het Advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL

Contact

Voor al uw vragen over:

  • zorg en welzijn
  • werk en inkomen
  • jeugd(hulp)

kunt u contact opnemen met het Advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL.

Tel: (035) 528 12 47
E-mail: hbel@sociaalplein.info

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via:

Gesprek voorbereiden