Home > Gezondheid en wonen > Wijkverpleging en zware zorg

Wijkverpleging en zware zorg

De gemeenten Huizen, Blaricum,  Eemnes en Laren ondersteunen hun inwoners bij het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Maar niet alle zorg ligt bij de gemeente. Zo is wijkverpleging een taak van de zorgverzekeraar. En soms is er zware 24-uurszorg nodig, thuis of in een instelling. Daar blijft het rijk verantwoordelijk voor.

Wijkverpleging: zorgverzekeraar

Verzorging en verpleging is bijvoorbeeld: hulp bij het opstaan, aankleden, douchen, naar het toilet gaan, wondverzorging of helpen met injecties. Deze (lijfgebonden) hulp hoort vanaf 2015 bij de zorgverzekering. Het heet dan wijkverpleging en zit in het basispakket. U kunt wijkverpleging aanvragen via een thuiszorgorganisatie, waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft. Alleen dan worden de kosten (volledig) vergoed. Een verwijzing van de (huis)arts is niet nodig. 

Langdurige zware zorg: rijk

Is er langere tijd zware zorg nodig? Dan is er altijd plek in een instelling. Daar is 24 uur per dag intensieve zorg en toezicht. Het rijk regelt en betaalt deze zorg. Maar u kunt deze ‘zware zorg’ ook thuis krijgen. Bijvoorbeeld met een persoonsgebonden budget (pgb) uit de Wlz. Daarmee kunt u zelf 24-uurs zorg inkopen.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt deze zware zorg. Of het nu thuis is of in een instelling. De Wlz  vervangt de oude AWBZ. Uw gemeente gaat niet over deze wet, maar wij kunnen u wel  informeren over wat er wel en niet kan. Of voor u bellen. 

Alle andere zorg: gemeente

De gemeente regelt en betaalt de zorg en steun die zorgt dat mensen zelfstandig thuis wonen. Hieronder valt ook de (niet lichamelijke) persoonlijke verzorging, die onderdeel is van begeleiding in het dagelijkse leven. Of u ondersteuning nodig heeft en welke, bespreekt u in een persoonlijk gesprek met de consulent van de gemeente. In het gesprek staan uw vraag en situatie centraal.  

Handige links zorg

  • Regelhulp.nl: Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg en ondersteuning.
  • Hoeverandertmijnzorg.nl. U kunt ook bellen: Informatiepunt Langdurige Zorg en Jeugd, 0800 01 26 (gratis).

Vragen

Heeft u vragen? U kunt terecht bij het Loket Wmo, Zorg en Welzijn.

Contact

Wmo, Zorg en Welzijn:

(035) 528 12 47

Werk en Inkomen:

(035) 647 24 73

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via: