Home > Gezondheid en wonen > Zelfstandig thuis wonen

Zelfstandig thuis wonen

Zo lang mogelijk thuis wonen en zo blijven meedraaien in de maatschappij. Dat is wat de meeste mensen willen. Maar soms valt dat zwaar. Bijvoorbeeld als u wat ouder bent, of eenzaam, of als u een beperking heeft. De gemeente kan u helpen. Uw vraag staat daarbij centraal.

Uw vraag centraal  

Heeft u moeite met zelfstandig thuis wonen? Of heeft u andere vragen? Neem gerust contact op met het Advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL. Een consulent gaat dan met u in gesprek. Wat maakt thuis wonen lastig? We bespreken fysieke zaken, zoals moeite met traplopen en het bijhouden van uw administratie en ook het huishouden of de opvoeding van uw kinderen. We bekijken wat u wel en niet meer kunt. Maar we gaan ook na wat u zelf kunt oplossen, eventueel met hulp van uw omgeving. Lukt dat niet, dan biedt de gemeente  ondersteuning op maat. 

Waarin kan de gemeente u ondersteunen?

  • Bij dagelijkse zaken: in en uit bed komen, aan- en uitkleden, dagelijkse zelfzorg en het hebben van schone kleding.
  • Bij prettig zelfstandig wonen: in een geschikt en leefbaar huis, waarin u mobiel bent en de dagelijkse dingen kunt doen, zoals eten, uw administratie bijhouden en boodschappen doen.  
  • Bij u gezond voelen: eventueel advies over bewegen of u toeleiden naar specialisten op het gebied van gezondheid.
  • Bij een veilig thuis: ondersteuning bij het leren omgaan met probleemgedrag en bij het goed kunnen zorgen voor het gezin.
  • Bij (mantel)zorg: voorkomen van (dreigende) overbelasting van mantelzorger(s) of andere zorger(s);

Wmo

Iedereen draait naar vermogen mee in de samenleving en kan zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Dat zijn de doelen van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daardoor kan de gemeente Huizen passende ondersteuning organiseren voor inwoners die niet op eigen kracht mee komen. Of dat nu komt door een (lichamelijke of geestelijke) beperking, ouderdom of iets anders.  

Rijk en zorgverzekeraar

De gemeente kan veel ondersteuning organiseren voor haar inwoners. Maar: niet alles hoort bij de gemeente. Zo gaat de zorgverzekeraar over persoonlijke verzorging en verpleging thuis (wijkverpleging). En het rijk over langdurig verblijf en behandeling in een instelling. Natuurlijk wijst de gemeente u graag de weg, welke zorg er ook nodig is.  

Hoe verandert mijn zorg

Heeft u al zorg? En wilt u weten hoe dat (wettelijk) is geregeld? Kijkt u eens op  hoeverandertmijnzorg.nl. Via deze website en telefoonnummer 0800 0126 kunt u vragen stellen aan het Informatiepunt Langdurige Zorg en Jeugd. 

Betrouwbare en betaalbare hulp

Op zoek naar een betrouwbare en betaalbare hulp? Kijk op schoonthuis.nl en maak gebruik van het speciale aanbod voor alle inwoners in de Gooi en Vechtstreek. Wie hulp aanvraagt via schoonthuis.nl, krijgt van de gemeente een bijdrage in de kosten. Het maakt niet uit of u jong of ouder bent, alleenstaand of een gezin heeft, gezond bent of minder mobiel. Het aanbod geldt voor iedereen.

Vragen

Heeft u vragen? U kunt terecht bij het Advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL

Contact

Voor al uw vragen over:

  • zorg en welzijn
  • werk en inkomen
  • jeugd(hulp)

kunt u contact opnemen met het Advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL.

Tel: (035) 528 12 47
E-mail: hbel@sociaalplein.info

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via:

Gesprek voorbereiden