Home > Handige adressen > Belangenorganisaties

Belangenorganisaties

Naam Telefoonnummer Website
Vluchtelingenwerk (035) 524 01 64 vluchtelingenwerk.nl
Stichting de Zonnebloem (076) 564 64 64 zonnebloem.nl
Mezzo (voor mantelzorgers en vrijwilligers)

Mantelzorglijn: 0900-2020 496 (10 ct/min)
Algemeen:
(030) 659 22 22 

mezzo.nl
Katholieke Bond Ouderen (030) 34 00 600  uniekbo.nl
Protestants Christelijke Ouderenbond (030) 34 00 600  pcob.nl
Algemene Nederlandse Bond Ouderen (0348) 46 66 66 anbo.nl

Contact

Wmo, Zorg en Welzijn:

(035) 528 12 47

Werk en Inkomen:

(035) 647 24 73

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via: