Home > Kinderen en jongeren > Kinderen en jongeren > Als uw kind een ziekte of beperking heeft

Als uw kind een ziekte of beperking heeft

Soms is er naast voorlichting extra hulp of ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld als uw kind dyslexie heeft, erg angstig is, een (verstandelijke of lichamelijke) beperking heeft, psychische problemen of als er (zware) medische zorg nodig is. Voor bijna alle ondersteuning aan kinderen kunt u terecht bij de gemeente.  

Wat doet de gemeente?   

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor bijna alle jeugdhulp. Zoals opvoedadvies, zorg aan kinderen met psychische problemen, de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en ook jeugdreclassering. De gemeente is ook verantwoordelijk voor de zorg voor kinderen tot 18 jaar met een verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld voor begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijft (de vroegere AWBZ-zorg). 

Persoonlijk gesprek

U kunt contact opnemen met het Advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL. U maakt een afspraak voor een persoonlijk gesprek met een jeugdconsulent van de gemeente. Dat kan bij u thuis. Samen bespreekt u uw hele situatie: niet alleen die van uw kind, maar ook van u en uw gezin. We kijken waar u tegenaan loopt, en welke vragen u heeft.  We kijken ook wat u zelf kunt doen, en waarbij u ondersteuning kunt gebruiken. De jeugdconsulent is geen hulpverlener. Hij of zij verwijst u door naar de juiste instanties en helpt u de hulp te organiseren die nodig is. 

Pgb of zorg in natura  

Als blijkt dat er hulp of ondersteuning nodig is, dan vraagt u die zelf aan bij de gemeente. De jeugdconsulent vertelt u hoe dat gaat. U kunt hulp krijgen die de gemeente heeft ingekocht. Dat heet zorg in natura. Maar een persoonsgebonden budget (pgb) kan ook. Daarmee kunt u zelf hulp inkopen. Hier zijn wel regels aan verbonden.

Kinderopvang op Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Gezinnen die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen in aanmerking komen voor Sociaal Medische Indicatie (SMI). Lees verder op Kinderopvang op Sociaal Medische Indicatie (SMI).

Welke zorg regelt de gemeente niet?

  • De zorg voor kinderen met ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen. Het gaat dan om kinderen die blijvend intensieve 24-uurszorg nodig hebben. Die zorg is sinds  2015 de verantwoordelijkheid van het rijk, via de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • De zorg voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk beperkte kinderen onder de 18 jaar. Ook deze zorg is de verantwoordelijkheid van het rijk, via de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • De behandeling van kinderen onder de 18 jaar met een zintuiglijke beperking. Deze zorg is de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars, via de Zorgverzekeringswet. 

Meer informatie

Kijk op hoeverandertmijnzorg.nl of bel het landelijke Informatiepunt Langdurige Zorg en Jeugd, via 0800 01 26.

Vragen

Heeft u vragen? U kunt terecht bij het Advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL

Contact

Voor al uw vragen over:

  • zorg en welzijn
  • werk en inkomen
  • jeugd(hulp)

kunt u contact opnemen met het Advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL.

Tel: (035) 528 12 47
E-mail: hbel@sociaalplein.info

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via:

Gesprek voorbereiden