Home > Kinderen en jongeren > Kinderen en jongeren > Waar kunt u terecht met vragen over jeugd?

Waar kunt u terecht met vragen over jeugd?

De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdpreventie en jeugdhulp. De gemeente regelt de toegang tot de jeugdhulp. Toegang tot jeugdhulp betekent dat wij samen met u kijken naar passende ondersteuning. De gemeente ziet de vragen over of van het kind in relatie tot de vragen van het gezin. De inzet is dat een gezin zo ondersteund wordt dat het weer op eigen kracht verder kan. De gemeente werkt samen met het onderwijs, het maatschappelijk werk, het centrum voor jeugd en gezin  en met de huisartsen in Huizen. 
Er zijn twee belangrijke adressen waar u met uw vragen terecht kunt:

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin kunt u terecht als u vragen of zorgen heeft over het opgroeien en/of de opvoeding van uw kind.  Bijvoorbeeld over gedrag, grenzen stellen, samen opvoeden, voeding, school, pesten, slapen of verslaving. Het CJG geeft advies en biedt hulp bij opvoeden en opgroeien. De hulp is gratis. Er is geen verwijzing nodig en er wordt geen dossier aangelegd. 

  • U kunt het CJG bellen of mailen met uw vraag. U kunt ook langs komen op het spreekuur of een afspraak maken met een CJG-consulent.
  • Het kan zijn dat u met wat tips en adviezen voldoende bent geholpen in één gesprek. Maar misschien heeft u behoefte aan meerdere gesprekken. Of u wilt een training of cursus volgen. Het CJG heeft veel te bieden om u en uw kind(eren) (weer) op weg te helpen.

Het Advies- en informatiepunt sociaal domein HBEL

Heeft uw kind of gezin meer hulp nodig? Bijvoorbeeld vrijwillige jeugdhulp zoals begeleiding? In dat geval kunt u terecht bij het advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL.

Afspraak

U kunt bellen, een e-mail sturen of langslopen om een afspraak te maken met het Advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL.

In een gesprek met een (jeugd)consulent van de gemeente staan de vragen van u en uw kind en dat wat u nodig heeft centraal. We kijken samen wat u zelf (nog) kunt doen, eventueel met hulp uit uw omgeving, of welke andere hulp u nodig heeft. We bekijken uw vraag ook in relatie tot andere aspecten van het gezinsleven. Als er bijvoorbeeld schulden zijn willen we daarin ook ondersteunen.

Vaste contactpersoon

U heeft bij de gemeente een vaste contactpersoon. Ook als er verschillende problemen of zorgen zijn. Wij vinden het belangrijk dat één persoon uw aanspreekpunt is, het overzicht heeft en ondersteuning regelt. We noemen dit: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Alles gebeurt in nauw contact met u. 

Privacy

De (jeugd)consulenten werken met verschillende organisaties en aanbieders van jeugdhulp. Onze (jeugd)consulenten hebben goede contacten met huisartsen, jeugd- en wijkverpleegkundigen en scholen. Door samen te werken, kunnen we snel de juiste ondersteuning bieden. Wij gaan uiteraard zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van de inwoners. Dit betekent dat we altijd met u bespreken welke andere organisaties er kunnen worden ingeschakeld. En dat we altijd om toestemming vragen om gegevens met hen uit te wisselen.

Verhalen van ouders

Wat kunnen de gemeente of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voor u betekenen? Hier een aantal voorbeelden.

Handige links

Contact

Voor al uw vragen over:

  • zorg en welzijn
  • werk en inkomen
  • jeugd(hulp)

kunt u contact opnemen met het Advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL.

Tel: (035) 528 12 47
E-mail: hbel@sociaalplein.info

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via:

Gesprek voorbereiden