Home > Nieuws - Maatschappelijke Zaken HBEL > Clientondersteuning: HBEL koploper

Clientondersteuning: HBEL koploper (20-07-2017)

Onafhankelijke cliëntondersteuning is een waardevol middel om te zorgen dat zorg en ondersteuning voor zoveel mogelijk mensen helder en toegankelijk is. Het draagt bij aan zelfredzaamheid en bewuste keuzes van inwoners . Cliëntondersteuning zorgt bovendien voor een evenwichtig en goed voorbereid gesprek tussen gemeente en inwoner.

Hoe werkt cliëntondersteuning?

Als u dat prettig vindt of nodig heeft, kunt u iemand uit uw netwerk vragen om u te ondersteunen. Bijvoorbeeld familie, vrienden, buren of andere bekenden. Die ondersteuner mag ook aanwezig zijn bij het gesprek met de gemeente. Ook is het mogelijk om ondersteuning te vragen van een (belangenbehartigende) organisatie. Deze organisatie biedt u kosteloze en onafhankelijke ondersteuning bij uw vraag. Zo kan de organisatie in kwestie u helpen bij het helder krijgen van uw vraag, het voorbereiden van een gesprek met de gemeente, het invullen van het Persoonlijk Plan (te vinden op onderstaande website), het meegaan naar een gesprek met de gemeente en biedt zij algemene ondersteuning gedurende dit traject. Er is een breed scala aan organisaties die cliëntondersteuning bieden. Zo kunt u de organisatie inschakelen die het best bij u past. U kunt een lijst van cliëntondersteuners vinden op de website.

Koplopers Cliëntondersteuning

Om cliëntondersteuning een impuls te geven, voert de VNG samen met Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein het project Koplopers Cliëntondersteuning uit. Doel is om cliëntondersteuning te laten uitgroeien tot een laagdrempelige en zinvolle voorziening. Dat gebeurt door gemeenten die vernieuwend bezig zijn in hun regio bij die ontwikkeling het voortouw te laten nemen, zogenaamde koplopers. Ook de HBEL (Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren) is zo’n koplopergemeente, die zich gaat inzetten om de cliëntondersteuning verder te verbeteren.

Lees verder op de pagina cliëntondersteuning.

Contact

Voor al uw vragen over:

  • zorg en welzijn
  • werk en inkomen
  • jeugd(hulp)

kunt u contact opnemen met het Advies- en informatiepunt sociaal domein HBEL.

Tel: (035) 528 12 47
E-mail: hbel@sociaalplein.info

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via:

Gesprek voorbereiden