Home > Nieuws - Maatschappelijke Zaken HBEL > Het mantelzorgcompliment

Het mantelzorgcompliment(17-11-2016)

Het mantelzorgcompliment is een jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers. Ontvangt u mantelzorg? Dan kunt u een compliment geven aan uw mantelzorger. Een mantelzorgcompliment bestaat uit een geldbedrag per jaar, per aanvrager. De gemeente stelt de hoogte van het bedrag vast. Dat gebeurt op basis van het totaal aantal geldige aanvragen op 31 december. Er is een maximum van € 150,-. Wilt u uw mantelzorger(s) anders waarderen dan met een geldbedrag? Geef dan uw suggestie aan op het formulier. De gemeente neemt dan contact met u op. Per jaar kunt u één aanvraag indienen. Dat kan t/m 31 december 2016.

Wanneer kan ik het mantelzorgcompliment geven?

Wilt u uw mantelzorger graag in het zonnetje zetten? U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen, als er sprake is van:

  • Boven-gebruikelijke zorg. Er is sprake van boven-gebruikelijke zorg als de noodzakelijke zorg op het gebied van persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding chronisch uitgaat boven de zorg die een kind zonder beperkingen van dezelfde leeftijd redelijkerwijs nodig heeft. De dagelijkse zorg die partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten elkaar onderling bieden, valt hier niet onder.
  • Zorg die voortvloeit uit de sociale relatie tussen de mantelzorger en de zorgvrager. Bijvoorbeeld een partner, kind, familie, buur of vriend. Vrijwilligersactiviteiten zoals maatjesprojecten, sociale bezoeken etc. zijn uitgesloten;
  • Meer dan 8 uur per week mantelzorgen;
  • Langdurige zorg (minimaal een jaar);
  • Zorgverlening die niet plaatsvindt vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) of omdat het werk is;
  • Alleen (aanvullende) extramurale zorg. Dus als er geen intramurale zorg wordt verleend.

Mantelzorgers die in een andere gemeente wonen dan de mantelzorgontvanger, komen ook in aanmerking.

Een mantelzorgcompliment aanvragen

U kunt een mantelzorgcompliment aanvragen via:

U vult dit samen met uw mantelzorger in. Stuur het ingevulde formulier vervolgens op naar de gemeente: Postbus 5, 1270 AA Huizen. U kunt het formulier ook afhalen bij de balie van het gemeentehuis in Huizen.

Uw aanvraag wordt na 31 december 2016 in behandeling genomen. Uiterlijk eind maart 2017 krijgt u bericht over uw aanvraag. De gemeente controleert achteraf (via een steekproef) of de mantelzorgcomplimenten terecht zijn toegekend. Voor het jaar 2015 kunt u géén mantelzorgcomplimenten meer aanvragen. 

Vragen

Heeft u vragen? U kunt terecht bij het Loket Wmo, Zorg en Welzijn. Telefoonnummer: (035) 528 12 47

Contact

Wmo, Zorg en Welzijn:

(035) 528 12 47

Werk en Inkomen:

(035) 647 24 73

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via: