Home > Nieuws - Maatschappelijke Zaken HBEL > Meld u aan voor het ‘toegankelijkheidspanel’!

Meld u aan voor het ‘toegankelijkheidspanel’! (20-07-2017)

De gemeente Huizen is op zoek naar leden voor een nieuw op te richten ‘toegankelijkheidspanel’. Dit panel gaat Huizer locaties beoordelen op hun toegankelijkheid en bereikbaarheid voor mensen met een beperking. De gemeente Huizen heeft namelijk de wens dat Huizen voor iedereen goed toegankelijk is. Vincent Ohlrichs is ervaringsdeskundige bij de gemeente Huizen. Hij stelt het toegankelijkheidspanel samen.

Het toegankelijkheidspanel

Voor het toegankelijkheidspanel is Vincent op zoek naar 5 à 10 inwoners van Huizen (in verschillende leeftijden) met diverse beperkingen (fysiek, visueel, auditief). De belangrijkste taak van het panel is het bezoeken en beoordelen van locaties: van school tot sporthal tot winkel. Daarvoor gaan de leden individueel en met elkaar op pad. De beoordelingen worden geplaatst op de website en in de app van Ongehinderd.nl.

Het panel wordt gepresenteerd in de Week van de Toegankelijkheid (2-7 oktober). Voor meer informatie of aanmelden voor het toegankelijkheidspanel kunt u terecht bij Vincent: v.ohlrichs@huizen.nl of (035) 528 14 68.

Contact

Voor al uw vragen over:

  • zorg en welzijn
  • werk en inkomen
  • jeugd(hulp)

kunt u contact opnemen met het Advies- en informatiepunt sociaal domein HBEL.

Tel: (035) 528 12 47
E-mail: hbel@sociaalplein.info

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via:

Gesprek voorbereiden