Home > Nieuws - Maatschappelijke Zaken HBEL > Mogen we u wat vragen stellen? Over onze dienstverlening

Mogen we u wat vragen stellen? Over onze dienstverlening (11-09-2017)

De gemeente Huizen werkt continu aan het verbeteren van haar dienstverlening. Wij zijn op zoek naar Huizer inwoners die het leuk vinden om vrijwillig mee te werken aan een kort onderzoek. Wij tonen u dingen op een computer en zullen u naar uw mening vragen. Het onderzoek is op donderdag 28 september en duurt ongeveer 30 minuten.

Uw aanmelding

U kunt zich aanmelden via communicatie@huizen.nl, onder vermelding van ‘Onderzoek 28-09’. Vermeld uw naam, telefoonnummer, leeftijd en een korte beschrijving van uzelf (bijvoorbeeld uw werk of bezigheden). Uit de aanmeldingen maken wij een selectie: we zijn op zoek naar een weerspiegeling van Huizer inwoners.                                                                                                                      

Locatie, datum en tijd

Plaats: gemeentehuis
Datum: donderdag 28 september 2017
Tijd: U wordt ingedeeld op een tijdstip tussen 13:00 en 17:00 uur.

Contact

Voor al uw vragen over:

  • zorg en welzijn
  • werk en inkomen
  • jeugd(hulp)

kunt u contact opnemen met het Advies- en informatiepunt sociaal domein HBEL.

Tel: (035) 528 12 47
E-mail: hbel@sociaalplein.info

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via:

Gesprek voorbereiden