Home > Nieuws - Maatschappelijke Zaken HBEL > Pilot regionale Ombudsplein beëindigd

Pilot regionale Ombudsplein beëindigd (03-02-2017)

De pilot regionale Ombudsplein is beëindigd. Het aantal klachten dat werd afgehandeld door het Ombudsplein was beperkt. De meeste klachten worden naar tevredenheid afgehandeld door het regionale klachtenmeldpunt. Aan de hand van de ervaringen van het Ombudsplein zijn verbeteringen doorgevoerd voor het melden en het afhandelen van klachten. Het regionale klachtenmeldpunt blijft bestaan.

Contact

Voor al uw vragen over:

  • zorg en welzijn
  • werk en inkomen
  • jeugd(hulp)

kunt u contact opnemen met het Advies- en informatiepunt sociaal domein HBEL.

Tel: (035) 528 12 47
E-mail: hbel@sociaalplein.info

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via:

Gesprek voorbereiden