Home > Nieuws - Maatschappelijke Zaken HBEL > Statushouders ondertekenen participatieverklaring

Statushouders ondertekenen participatieverklaring (15-12-2016)

Op vrijdag 16 december ondertekenden de eerste 15 statushouders een participatieverklaring. Het ging om 15 HBEL inwoners: 12 uit Laren en 3 uit Huizen. Zij deden dit in aanwezigheid van familie, vrienden, trainers van Vluchtelingenwerk MiddenNederland, TWiNburgering en de HBEL gemeenten.​ Wethouders Janny Bakker (gemeente Huizen), Marianne Verhage (gemeente Huizen) en Leen van der Pols (gemeente Laren) waren hierbij aanwezig. ​

Verplicht onderdeel inburgering

De participatieverklaring wordt een verplicht onderdeel van de inburgering. Vooruitlopend hierop hebben 15 statushouders uit Laren en Huizen diverse workshops gevolgd. Onderwerpen zijn:

  • Wat staat er in de Nederlandse Grondwet? 
  • Wat zijn belangrijke regels? 
  • Hoe gaan we in Nederland met elkaar om?

Met het tekenen van de verklaring tonen de statushouders hun betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving en hun bereidheid daar actief aan bij te dragen.

Participatieverklaring

In de participatieverklaring staan de belangrijkste regels van de Nederlandse samenleving. Deze verklaring wordt verplicht omdat de regering wil dat iedereen die in Nederland woont, meedoet in de samenleving.​

Contact

Voor al uw vragen over:

  • zorg en welzijn
  • werk en inkomen
  • jeugd(hulp)

kunt u contact opnemen met het Advies- en informatiepunt sociaal domein HBEL.

Tel: (035) 528 12 47
E-mail: hbel@sociaalplein.info

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via:

Gesprek voorbereiden