Home > Nieuws - Maatschappelijke Zaken HBEL > Taskforce ondersteunt gemeentebesturen met handreiking voor aanpak kindermishandeling

Taskforce ondersteunt gemeentebesturen met handreiking voor aanpak kindermishandeling (08-12-2016)

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik vindt dat de aanpak van kindermishandeling topprioriteit moet zijn in het jeugdbeleid van gemeenten. Om gemeentebesturen te ondersteunen bij het voeren van regie op het voorkomen en aanpakken van kindermishandeling, heeft zij een handreiking ontwikkeld. Deze staat sinds vandaag online.

De handreiking vindt u op de site van Taskforce kinderen veilig  

Contact

Voor al uw vragen over:

  • zorg en welzijn
  • werk en inkomen
  • jeugd(hulp)

kunt u contact opnemen met het Advies- en informatiepunt sociaal domein HBEL.

Tel: (035) 528 12 47
E-mail: hbel@sociaalplein.info

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via:

Gesprek voorbereiden