Home > Nieuws - Maatschappelijke Zaken HBEL > Workshop voor gescheiden ouders

Workshop voor gescheiden ouders (01-03-2017)

Voor ouders die gescheiden zijn of gaan scheiden is er een eendaagse, gratis workshop ‘focus op ouderschap’. Ouders krijgen handvatten en kennis over het effect van een scheiding op kinderen. En praktische tips hoe daarmee om te gaan. De nieuwste inzichten vanuit de psychologie, coaching en topsport hel­pen om reële en haalbare doelen voor de toekomst te maken. Heleen Offerhaus (ouderschapsbemiddelaar en omgangsbegeleider) en Marieke Borleffs (psychotherapeut en GZ-psycholoog, gezinstherapeut) geven deze workshop in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Informatie en aanmelden

De workshop ‘focus op ouderschap’ is op 10 maart. Aanmelden voor de workshop kan bij Marieke Borleffs, via telefoonnummer (06) 39 10 98 10 of e-mail m.borleffs@lindehuis.nl. U kunt ook contact opnemen met het CJG: cjghuizen@jggv.nl of (035) 52 33 890. Op de website van het CJG staat meer informatie over de workshop. 

Contact

Voor al uw vragen over:

  • zorg en welzijn
  • werk en inkomen
  • jeugd(hulp)

kunt u contact opnemen met het Advies- en informatiepunt sociaal domein HBEL.

Tel: (035) 528 12 47
E-mail: hbel@sociaalplein.info

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via:

Gesprek voorbereiden