Home > Onze aanpak

Onze aanpak

De gemeente Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren gaan uit van ieders eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Wat betekent dit? Als het mogelijk is, lost u het zelf op. Of samen met mensen uit uw omgeving. Maar komt u er niet uit? En kan uw omgeving niet helpen? Dan kan de gemeente helpen met ondersteuning op maat. Zo werken we samen.

Eerst zelf doen

Als gemeente kunnen wij veel voor onze inwoners betekenen. Daar is budget voor, en dat willen wij goed besteden. Het geld moet gaan naar diegenen die dat het hardst nodig hebben. Ons uitgangspunt is de eigen kracht van onze inwoners: we stimuleren mensen om eerst te kijken wat zij zelf kunnen oplossen. Lukt dat niet, dan bieden we als gemeente ondersteuning op maat. Uw vraag  staat centraal. U kunt bij ons terecht met al uw vragen over zorg, welzijn, kinderen, jeugd(hulp), werk en inkomen.

Persoonlijk gesprek

Neemt u contact met ons op? Dan krijgt u altijd een gesprek met een consulent. In dat gesprek staan uw vragen en behoeften centraal. Een goed gesprek geeft duidelijkheid over wat u wilt bereiken en wat daarvoor nodig is in uw situatie. We kijken ook altijd breder dan uw ‘directe vraag’ aan ons. Want misschien speelt er meer in uw persoonlijke situatie waarmee we rekening moeten houden.

Passende oplossing

Vervolgens zoeken we samen met u naar een passende oplossing om uw resultaten te bereiken. Dat kan een gemeentelijke voorziening zijn, zoals huishoudelijke hulp of inkomenssteun. Maar het kan ook iets anders zijn. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, een ‘maatje’ of ondersteuning bij mantelzorg. De oplossing hangt helemaal af van uw persoonlijke vraag en situatie. 

Vaste contactpersoon

Als u gebruik gaat maken van onze dienstverlening, dan krijgt u een vaste contactpersoon. Dat is een consulent, aan wie u altijd al uw vragen kunt stellen. U krijgt ook het 06-nummer van deze consulent, zodat u hem of haar snel en makkelijk kunt bereiken. Uw contactpersoon zal u binnen twee werkdagen terugbellen.

Vragen

Heeft u vragen? U kunt terecht bij het Advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL

Contact

Voor al uw vragen over:

  • zorg en welzijn
  • werk en inkomen
  • jeugd(hulp)

kunt u contact opnemen met het Advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL.

Tel: (035) 528 12 47
E-mail: hbel@sociaalplein.info

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via:

Gesprek voorbereiden