Home > Werk en inkomen > Als u jonggehandicapt bent

Als u jonggehandicapt bent

Bent u tussen de 18 en 30 jaar? En heeft u een langdurige ziekte of beperking waardoor u geen of minder betaald werk kunt doen? Dan kan de gemeente vaak helpen. Met begeleiding naar passend werk, met inkomen of met allebei. 

Kunt u nooit meer werken?  

Kreeg u voor uw 18e of tijdens uw studie een ziekte of beperking? En kunt u daardoor nooit meer werken? Dan kunt u Wajong uitvragen. De Wajong is 75% van het minimumloon. Wajong vraagt u aan bij UWV. De Wajong is er alleen voor 18-30 jarigen die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn. 

Kunt u nog wel werken? 

Bent u jonggehandicapt, maar kunt u nog wel werk doen? Dan kunt u geen Wajong aanvragen. U kunt terecht bij uw gemeente. Wij zorgen voor begeleiding naar een passende werkplek, en voor inkomensondersteuning als dat nodig is. 

Participatiewet

Deze ondersteuning van de gemeente gebeurt vanuit de Participatiewet. Iedereen die kan en wil werken maar het op de arbeidsmarkt niet redt zonder ondersteuning, valt onder de Participatiewet. Ook jonggehandicapten. Gemeenten voeren deze wet uit.

Visie gemeente Huizen

De gemeente Huizen vindt het belangrijk dat mensen naar vermogen meedraaien in de samenleving. Daarom kijken we niet alleen naar wat mensen niet kunnen. Maar vooral naar wat zij wél kunnen. Welk werk past bij uw interesses, opleidingsniveau en mogelijkheden? Natuurlijk tellen ook de indicaties van specialisten mee. 

Meer weten over Wajong?

Heeft u vragen over uw huidige Wajong-uitkering? Of wilt u Wajong aanvragen? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Of kijk op rijksoverheid.nl/onderwerpen/wajong

Vragen

Heeft u vragen? U kunt terecht bij het Advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL

Contact

Voor al uw vragen over:

  • zorg en welzijn
  • werk en inkomen
  • jeugd(hulp)

kunt u contact opnemen met het Advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL.

Tel: (035) 528 12 47
E-mail: hbel@sociaalplein.info

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via:

Gesprek voorbereiden